CAR.ACAZO v-93 & èPICA Info


2 còpies per la nit èPICA. Entregades al públic assistent.

El contingut es un extracte del primer concert realitzat per 25HOMBRES a Ciutadella de menorcaMORE INFO:


Durant el transcurs de l'actuació de 25HOMBRES a la nit èPICA van ser entregades dues còpies de la 10a Entrega de OMBRA, dos exemplars de MORI L'ENZE, un casset de 1HOMBRE&ARNAUSALA, dos cdr amb continguts de RUIDOAZUL i un parell de còpies del cd doble de Los Des-conciertos de 25HOMBRES