MONIPODI. m. Conveni, contracte pera mal fi. Monipodio. Monipodium, ii.MALALTIA Y PRESÓ NO ADOBAN À CAP BRIVÓ. ref. DÒna 
à enténdrer que 'Is qui per sa naturalesa són
travesses y dolents, ab dificultat los reduheix à la 
rahó '1 temps y la disciplina.
Duro de cocer y peor de comer.À U D I O S:    RMS   AMATRAÜL  J.SAVAGGE  GOG  25HOMBRES

ppostals