MONIPODI. m. Conveni, contracte pera mal fi. Monipodio. Monipodium, ii.MALALTIA Y PRESÓ NO ADOBAN À CAP BRIVÓ. ref. DÒna 
à enténdrer que 'Is qui per sa naturalesa són
travesses y dolents, ab dificultat los reduheix à la 
rahó '1 temps y la disciplina.
Duro de cocer y peor de comer.

Quod natura cruduin, nec tempore nec disciplina maturescet. 

Recuerdos de Ceylán

 deixats de la mà de déu

[*************************]25.10-2015 MICROCOR23.10-2015 ILARGI Culto a la Luna y los Muertos


http://nokodek.com/2015/10/08/25hombres-3/

nokodek

Bimbaio Nik Bilquis-Ilumquh Nannar Nana Jonsu Tot Iah Astarté
Ninnin Ishtar Isis Selene Artemisa Diana Chia Coya Raymi Quilla